نمایشگاه ها

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1397
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1397

نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاری ايران در اين حوزه