بازدیدها

بازرگانی بهران در تبریز
۱ مهر ۱۳۹۵ بازرگانی بهران در تبریز

مدیر عامل شرکت نفت بهران طی یک سفر دوروزه برای شرکت در سمینار آموزشی این شرکت در تاریخ 17/6/95 که در شهر تبریز و با حضور دارندگان اتوسرویس برگزار گردید...