مطالب

مفاهیم روانکاری و مهم ترین وظایف روانکارها
۶ مهر ۱۳۹۵ مفاهیم روانکاری و مهم ترین وظایف روانکارها

تریبولوژی “Tribology”، علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده است و سابقه آن به زمان پیدایش چرخ و استفاده از گردش آن به دور محور به...

روش تولید روانکارها و ویژگی های روانکار‌ها
۶ مهر ۱۳۹۵ روش تولید روانکارها و ویژگی های روانکار‌ها

روش تولید روانکارها روانکارها به طور عمده منشأ معدنی دارند و اساس آن ها برش روغنی است که از نفت خام تهیه می‌ شود. فرآیند تهیه برش روغنی در پالای...

معرفی روغن پایه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ معرفی روغن پایه

معرفی انواع روغن پایه در حال حاضر روغن های پایه ازنظر منشأ تولید به دو گروه اصلی روغن های پایه معدنی و روغن های پایه سینتتیک تقسیم بندی می‌ شون...

تعاریف مشخصات عمده روغن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ تعاریف مشخصات عمده روغن

تعاریف مشخصات عمده روغن گرانروی (VISCOSITY) مقاومتی که سیالات در برابر جاری شدن به علت اصطکاک داخلی مولکول ها از خود نشان می‌دهند، گرانروی (ویسکو...

مهم ترین موادی که به منظور تأمین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می‌شوند، عبارت اند از:
۲۵ مهر ۱۳۹۵ مهم ترین موادی که به منظور تأمین ویژگی های مناسب به روغن پایه افزوده می‌شوند، عبارت اند از:

مواد افزودنی روغن (OIL ADDITIVES) چون روغن پایه ای که از پالایش نفت خام به دست می آید، هنوز ویژگی های لازم را برای استفاده در موتور خودروهای مدرن و ماشین ...

علائم اختصاری برخی از استانداردها در صنعت روانکاری
۲۷ مهر ۱۳۹۵ علائم اختصاری برخی از استانداردها در صنعت روانکاری

علائم اختصاری برخی از استانداردها در صنعت روانکاری، روغن ها با دو مشخصه طبقه بندی می‌شوند:

درجه بندی روغن های موتور
۲۸ مهر ۱۳۹۵ درجه بندی روغن های موتور

تعریف درجه بندی روغن های موتور   روغن های موتور از لحاظ گرانروی به دو دسته روغن های تک درجه ای (Mono-grade) مانند روغن های 10، 30 و 40 SAE و روغن های چند د...

معرفی استاندارد ACEA
۲۸ مهر ۱۳۹۵ معرفی استاندارد ACEA

معرفی استاندارد ACEA استاندارد اروپایی ACEA مربوط به انجمن سازندگان خودرو اروپا است که در سال 1996 جایگزین استاندارد سازندگان خوروی بازار مشترک اروپا...

۲۸ مهر ۱۳۹۵ معرفی سطح کیفیت ILSAC

معرفی سطح کیفیت ILSAC اخیرا روی بسته بندی های روغن های موتور در کنار مشخصه های سطح کیفیت API، مشخصه های مربوط به ILSAC را نیز معرفی می‌ نمایند.

۱۱ آبان ۱۳۹۵ طبقه بندی سطوح کیفیت API برای روغن های موتور بنزینی

  طبقه بندی سطوح کیفیت API برای روغن های موتور بنزینی

۱۱ آبان ۱۳۹۵ طبقه بندی سطوح کیفیت API برای روغن های موتور دیزلی

طبقه بندی سطوح کیفیت API برای روغن های موتور دیزلی

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو
۲۷ آبان ۱۳۹۵ جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو

جدول طبقه بندی سطوح کیفیت روغن های دنده خودرو طبقه بندی API